مصاحبه با رئیس دانشگاه پیام نور مریوان

وبلاگ گروه کشاورزی پیام نور مریوان تصمیم دارد در آیندۀ نزدیک با رئیس دانشگاه مصاحبه ای داشته باشد.

شما دانشجویان عزیز چنانچه سوالی دارید که می خواهید مطرح کنید در قسمت نظرات برای ما ارسال کنید.

همچنین می توانید مصاحبه شوندۀ بعدی را تعیین کنید !

باکدام یک از اساتید دوست دارید مصاحبه کنیم و دوست دارید چه سوالهایی را بپرسیم؟

لطفاً برای ما نظرتان را بنویسید.