زباله دان !!

حتماً شنیدید که می گویند «طرف رفت ابروشو درست کنه زد چشمشو کور کرد».

به اصطلاح دارند یه سرو سامانی به داخل ساختمان دانشگاه می دهند (دارند ابروشو درست می کنند) ، اما در واقع زدنند چشمشو کور کردنند !

چندتا از دانشجویان رشتۀ کشاورزی یک ترم است دنبال این موضوع هستند تا با طرح های کوچک  دانشجویی و مشارکت دانشجویان یه سرو سامانی به محوطۀ دانشگاه بدهند . اما !!!

اما مسئولان عزیز دانشگاه آب پاکی رو ریختند رو دستهای آنها ! چطور ؟ با ریختن ضایعات تعمیرات داخل ساختمان در محوطۀ دانشگاه آن هم کجا جلو ورودی اصلی ساختمان .

بچه ها ی کشاورزی کلاً دل سرد شدنند !

خواهشاً ابتدا این عکس ها رو نگاه کنید .

 

بزرگنمایی عکس

تعجب نکنید ! من هم مثل شما یک علامت تعجب بزرگ در ذهنم حک شد !

که چرا !؟

مگر هزینۀ انتقال این ضایعات به بیرون از محوطۀ دانشگاه چقدر می شد !

یه روز یکی از اساتید به بنده گفت فلانی وضیعت نظافت دریاچۀ شهرتان خوب نیست ، در این وبلاگتون نقد هایی بر وضعیت شهرتون بنویسید ، بنده هم گفتم استاد « یه سوزن به خودمون یه جوال دوز به دیگران » !

شما عزیزان قضاوت کنید . ما را با نظرات خودتان راهنمایی کنید که چکار کنیم این دانشگاه ما  شکل دانشگاه به خود بگیره .

یادم باشد در مورد کلبۀ وحشت دانشگاه هم برایتان بنویسم .