نحوۀ انتخاب اساتید

غرض از نوشتن این پست این است که یکی از دانشجویان ناآگاهانه در این وبلاگ  اظهار نظر نادرستی در مورد انتخاب اساتید کرده بود.

بنده به عنوان یکی از نویسندگان این وبلاگ لازم دیدم که مطلبی در مورد نحوۀ تعیین اساتید برای تدریس دروس مختلف بنویسم. طبق تحقیقی که بنده انجام دادم در هر ترم هر یک از اساتید هیئت علمی موظف هستند 13 واحد تدریس نمایند، هر واحد معادل 16 ساعت تدریس می باشد. به عبارتی 208 ساعت  تدریس برای هر یک از اساتید عضو هیئت علمی، یعنی باید این تعداد ساعت تدریس داشته باشند. به هر دلیلی  اگر  استادی این 208 ساعت را پر نکرد  به عنوان کسری تدریس محسوب می شود و باید در ترم های آتی این کسری را جبران کند.

البته این مطلب را هم باید ذکر کنم  که هر یک از اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه می توانند تا سقف 94 ساعت اضافه کار در هر ترم  تدریس داشته باشند.

اما چگونگی انتخاب استاد برای یک درس  به این صورت است که مدرس هر درس بخصوص  بر اساس یک جدول  کلی که از طرف سازمان ارائه شده انتخاب می شود. این جدول که به نام جدول تطبیق شناخته می شود به این ترتیب است که  فارغ التحصیل های هر رشته را برای تدریس یک درس بخصوص براساس اولویت قرار داده است.

برای دریافت جدول تطبیق بر روی لینک زیر کلیک کنید و سپس در پنجره ای که باز می شود بروی عنوان رشته خود گزینه جدول تطبیق کلید کنید.

     دریافت جدول تطبیق