مهمترین سایتها و موتورهای کاوش کشاورزی

 

http://www.fao.org

اطلاعات کسب شده از این سایت دارای اعتبار بالایی است و چون که این موتور کاوش مربوط به سازمان کشاورزی  و خوار بار جهانی می باشد. در این سایت می توانید اطلاعاتی در مورد انواع رشته های کشاورزی  از قبیل تولیدات دامی، گیاهپزشکی، ترویج و آموزش فراوری محصولات و ...کسب کنید. این موتور کاوش دارای جستجوگر پیشرفته(advanced search) می باشد و به کمک آن اسناد و مدارک، صفحات وب، عکس ها و نشریات را دریافت خواهیم کرد.

http://www.agrisurf.com

در این سایت اطلاعاتی از قبیل آمار و ارقام،تصاویر، سایتهای برترکشاورزی، در مورد موضوعات کشاورزی از قبیل: خاکشناسی، ترویج و آموزش، جنگلبانی، محصولات کشاورزی، پرورش زنبور عسل و... اطلاعاتی به دست خواهید آورد.

http://www.agfind.com

این موتور کاوش اطلاعاتی در مورد صنعت کشاورزی در مورد صنعت کشاورزی، اثر به کارگیری صنعت در کشاورزی و نتایج تحقیقات کشاورزی، نشریات کشاورزی را از سایتهای معتبردیگر به دست می آورد. همچنین این سایت بزرگترین لیست از سایتهایی در مورد صنعت فرآوری و تولید محصولات کشاورزی را در خود دارد.

http://www.fruitsearch.com

این سایت یکی از بهترین موتورهای کاوش در مورد تک تک محصولات کشاورزی می باشد که با وارد کردن کلید واژه جستجوی خود را انجام می دهد.

http://www.fintrac.com

این موتور کاوش  اطلاعاتی در مورد تولید و برداشت محصولات کشاورزی، آخرین قیمت های جهانی محصولات کشاورزی و همچنین تجارت کشاورزی به ما می دهد. همچنین در بخش on line book stor کتابهای جدید چاپ شده در کشاورزی  را دیده و قادر به خرید آنها خواهیم بود.

http://www.usdareport.com

این سایت اطلاعات کاملی از قیمت محصولات کشاورزی  و لیست کاملی از سایتها و E-mailهای مربوط به کشاورزی را به ما می دهد.

http://www.web-agri.com

این موتور کاوش به هنگام جستجو665964 سایت کشاورزی را در دامنه کاوش خود قرار می دهد و به دو زبان انگلیسی و فرانسوی قابل دریافت می باشد.

http://www.producedlinks.com

در این سایت اطلاعاتی در مورد بخشهای مختلف کشاورزی از قبیل انواع میوه ها،گیاهان ، سبزیجات، صنعت، انتشارات،کمپانی های تولید، خرید و فروش، صادرات و واردات و ... اطلاعات جامعی بدست خواهیم آورد.

http://www.agribiz.com

این موتور کاوش، اطلاعاتی در مورد منابع طبیعی، تغذیه و بیوتکنولوژی در کشاورزی را به ما می دهد. همچنین این سایت دارای جستجوگر پیشرفته می باشد.

http://www.uky.edu

با استفاده از موتور کاوش این سایت میتوانیم با مراجعه به کتابخانه ها و تحقیقات کشاورزی دانشگاه  کنتاکی دست یابیم،.

http://www.rma.usda.gov

این سایت در مورد خدمات، سرویسهای کشاورزی میباشد و اطلاعات کاملی از سازمانها، انتشارات و تحقیقات را به ما می دهد.

http://www.agriscape.com

از طریق این سایت میتوان اطلاعاتی از سایتهای دیگر، کتابها ، کنفرانسهای کشاورزی در مورد موضوعاتی از قبیل کشت آبی، باغبانی، آموزش و تحقیقات، کشاورزی ارگانیک، گالری عکس های کشاورزی بدست می آورد

http://www.agweb.com

این سایت دارای بخشهای مختلف همانند گفتگو، عکس های کشاورزی، اشتراک نشریات ، اخبار کشاورزی و موتور کاوش با قابلیت انتخابی نوع کاوش می باشد.

http://www.profusion.com

در این سایت میتوان موضوعاتی از قبیل تجارت کشاورزی، منابع طبیعی، آموزش کشاورزی،web های کشاورزی و... راجستجو نمود..

http://www.webdirectory.com

این سایت اطلاعاتی از قبیل آموزش کشاورزی، منابع آب، آب و هوا، آلودگی ،جنگلداری ،توسعه کشاورزی و نشریات کشاورزی اطلاعات لازم را به ما ارائه می دهد.

http://www.nal.usda.gov

nal مخفف کلمه national agricultur library  است که با استفاده از موتو رکاوش آن می توانیم در مورد موضوعات کشاورزی به صورت تخصصی اطلاعات لازم را از این کتابخانه الکترونیکی معتبر کسب کنیم. موتور کاوش این سایت به صورت جستجوی معمولی وجستجوی پیشرفته و بر حسب کلید واژه می باشد.

http://www.ecocrop.com

این سایت قابلیت ارائه اطلاعات کامل و جامعی از قبیل شرایط اقلیمی، خاک مناسب ، بافت خاک، PH ، گیاهان خاص ، جنس ها و گونه های مختلف و...2124 گیاه را دارا می باشد.